A Simple-fiókos vásárlás előnyeit a NÚSZ szolgáltatásainak igénybe vétele közben is élvezheti! Próbálja ki, és nyerjen egy Party hangszórót, vagy egy 500.000 forinttal feltöltött bankkártyát! További részletek>>

Adatvédelem

1. A NÚSZ Zrt. (Társaság, Társaságunk) személyes adatkezeléseiről általánosságban

Társaságunk – mint kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság – jogszabályi kijelöléssel és felhatalmazással rendelkezik a magyarországi díjköteles útszakaszok használatára vonatkozó, időarányos (ún. e-matricás) úthasználati rendszer díjszedési, díjellenőrzési és pótdíjazási feladatainak ellátására, továbbá a 3,5 tonna fölötti járművek esetében a megtett úttal arányos elektronikus úthasználati rendszer díjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói és útdíjellenőrzés-támogatói feladatainak ellátására.

Ezen közfeladatok ellátása során Társaságunk több személyes adatnak minősülő adatot is kezel. Személyes adatkezeléseink esetében zömmel a működésünkre vonatkozó ágazati jogszabály, illetve a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Társaság tulajdonosa, illetve a Társaság tevékenységét ellenőrző és felügyelő szerv elvárásainak történő megfelelés, és – nem utolsó sorban –  a fenti közfeladatok ellátásának kötelezettsége szolgáltat jogalapot.

2018. május 25. napjától Társaságunk is köteles az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek betartására személyes adatkezelései során. Ugyanakkor - mivel alapvető célkitűzésünk a  hatékony, gyors és ügyfélbarát ügyfélkiszolgálás - Társaságunk mindent megtesz azért, hogy  személyes adatkezeléseit a GDPR előírásainak betartása mellett ügyfélbarát módon, nem csak az adatkezelő vagy harmadik személy, hanem az ügyfél mint érintett érdekeinek maximális szem előtt tartásával valósítsa meg.

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos általános jellegű információkat Adatvédelmi Szabályzatunkban olvashat.

Kérjük, annak érdekében, hogy egy átfogó képet kaphasson az Önt érintő személyes adatkezeléseinkről, és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, tanulmányozza át Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

2. A NÚSZ Zrt. egyes személyes adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatók 

    2.1. Weboldalunk online felhasználóinak szóló adatvédelmi tájékoztatók

            2.1.1. e-ügyfélszolgálaton regisztrált felhasználók (www.nemzetiutdij.hu > e-matrica > online vásárlás menüpont)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-ügyfélszolgálaton történő úthasználati jogosultság vásárlásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF) a GDPR 2018. május 25-i alkalmazási kötelezettségére tekintettel módosultak.

Kérjük, hogy amennyiben meglévő regisztrációját fenn kívánja tartani, úgy a regisztrált felületre való belépés után az Adatvédelmi Tájékoztató és a módosított ÁSZFmegismerését és ennek a megfelelő jelölőnégyzetben történő jelzését követően erősítse meg a regisztrációját.

    2.2. Ügyfeleinknek és látogatóinknak szóló adatvédelmi tájékoztatók

            2.2.1. Telefonos ügyfélszolgálatunkat (Call Center) igénybe vevő ügyfeleink

                      Adatvédelmi Tájékoztató 

            2.2.2. Személyes ügyfélszolgálati irodáinkat felkereső ügyfeleink és látogatóink

                     Adatvédelmi Tájékoztató - személyes ügyfélszolgálatAdatvédelmi Tájékoztató - Rumbach Center ügyfélszolgálatAdatvédelmi Tájékoztató – Központ, Érdekmérlegelési teszt (hangrögzítés)Érdekmérlegelési teszt (kamera) és Kamerás megfigyelés tájékoztató – Központ és személyes ügyfélszolgálat

            2.2.3. Társaságunkat írásban megkereső ügyfeleink

                      Adatvédelmi Tájékoztató

    2.3. Az időarányos (e-matricás) úthasználati rendszert jogosulatlanul (e-matrica nélkül) használóknak szóló adatvédelmi tájékoztatók           

            2.3.1. Pótdíjas esetekben a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által megbízott gazdálkodó szervezet által kiküldött felszólító levelekhez kapcsolódóan

                      Adatvédelmi Tájékoztató a NÚSZ Zrt. felszólításaihoz

                      Adatvédelmi Tájékoztató a külföldi közreműködő felszólító leveleihez

            2.3.2. A megállításos ellenőrzés kapcsán, amennyiben felszólító levél nem kerül kiküldésre

                      Adatvédelmi Tájékoztató

    2.4. A NÚSZ Zrt. szerződő partnereinek szóló adatvédelmi tájékoztató

                      Adatvédelmi Tájékoztató és Érdekmérlegelési teszt

3. Adatvédelmi tisztviselő

Kérjük, hogy amennyiben ügyintézés céljából keresik Társaságunkat, e-matricát érintő kérdésekben az ugyfel@nemzetiutdij.hu e-mail címen vagy a +36 (36) 587-500-as telefonszámon, a HU-GO rendszer használatával kapcsolatos kérdésekben az ugyfel@hu-go.hu e-mail címen vagy a +36 (36) 587-500-as telefonszámon szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot.

Társaságunk személyes adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel kérjük, keresse adatvédelmi tisztviselőnket.

név: Strich-Szekeres Krisztina
e-mail: dpo@nemzetiutdij.hu
tel.: +36 1 436 8000

Az adatvédelmi tisztviselő feladatairól és jogállásáról bővebben Adatvédelmi Szabályzatunkban tájékozódhat.

4. Adatbiztonság, incidenskezelés

Komolyan vesszük a személyes adatainak védelmét, ezért megtettük a megfelelő fizikai és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Mindazonáltal felhívjuk figyelmüket arra, hogy bár minden szükséges lépést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, egyetlen webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer és vezeték nélküli kapcsolat sem tökéletesen biztonságos.

Abban a nem várt esetben, ha személyes adatkezeléseink során adatvédelmi incidens merülne fel, Incidenskezelési Szabályzatunk szerint járunk el.